BENDRUOMENĖS NARIŲ IR PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI VILNIAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE “VĖTRUNGĖ” TVARKOS APRAŠAS

BENDRUOMENĖS NARIŲ IR PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI VILNIAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE “VĖTRUNGĖ” TVARKOS APRAŠAS

Kviečiame susipažinti su bendruomenės narių ir pašalinių asmenų lankymosi Vilniaus lopšelyje-darželyje “Vėtrungė” tvarkos aprašu.

Atkreipiame dėmesį į keletą punktų:

  • įstaigoje vykdoma įėjimo į Įstaigos teritoriją kontrolė (rakinamų vartų ir durų sistema);
  • pašalinių asmenų patekimas į Įstaigą vaikų ugdymo laiku nuo 6.30 val. iki 10.00 val. ir nuo 15.00 val. iki 18.30 val. vyksta šiame Apraše nustatyta tvarka;
  • tėvai (globėjai) patenka į Įstaigą nuo 6.30 iki 10.00 ir nuo 15.00 iki 18.30;
  • bendruomenės nariai į Įstaigą patenka naudodamiesi magnetinėmis kortelėmis, pulteliais ir žetonais;
  • pašaliniai asmenys į įstaigą patenka tik suderinę vizitą su Įstaigos administracija, paskambinus įstaigos tel. +370 5 261 9160;
  • tėvai (globėjai), praradę ar sugadinę nuotolinę atidarymo kortelę-leidimą, privalo nedelsdami apie tai pranešti savo grupės mokytojai, mokytoja – direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams.

Dėl bendruomenės narių ir pašalinių asmenų

Komentarai įrašui BENDRUOMENĖS NARIŲ IR PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI VILNIAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE “VĖTRUNGĖ” TVARKOS APRAŠAS yra išjungti

Comments are closed.

Leave a comment

  • Interneto svetainės darželiams www.svetainesdarzeliams.lt