DO-RE-MI GR.

 “DO-RE-MI”

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖ

VAIKUČIAI NUO 6 IKI 7 METŲ

GRUPĖS DARBO LAIKAS NUO 7.00 VAL. IKI 17.30 VAL.

 GRUPĖJE DIRBA MOKYTOJOS:

 Zinaida Martinkevič

Lina Gelažanskienė

MOKYTOJŲ PADĖJĖJA:

Jadvyga Vilkin

  • Interneto svetainės darželiams www.svetainesdarzeliams.lt