Apie mus

 

VETRUNGE LOGO

 

Lopšelis-darželis yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas. Lopšelis-darželis “Vėtrungė” savo veiklą grindžia vaiko teisių konvencija, Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos švietimo ir mokslo Ministerijos norminiais aktais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, įstaigos nuostatais ir kitais lopšelio-darželio dokumentais.

Informacija apie įstaigą:

 Direktorė Barbara Klovienė 

Įstaigos pavadinimas: Vėtrungė

Įstaigos tipas: valstybinis darželis

Įstaigos įkūrimo data: 1973-11-30

Įstaigos adresas: Gardino g.8, Vilnius

Įstaigos telefonas: 8 (5) 261 9151, 261 9160

Darbo laikas: 7.00-18.30

Įstaigos el.paštas: rastine@vetrunge.vilnius.lm.lt

Įstaigos internetinės svetainės adresas: www.vetrunge.vilnius.lm.lt

Įstaigos kodas: 190028096

Ugdymo forma: dieninis

Ugdymo kalba: lietuvių, rusų

Seniūnija: Rasų

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

  • Interneto svetainės darželiams www.svetainesdarzeliams.lt