INFORMACIJA TĖVAMS DĖL POILSIO ORGANIZAVIMO UGDYMO ĮSTAIGOJE

INFORMACIJA TĖVAMS DĖL POILSIO ORGANIZAVIMO UGDYMO ĮSTAIGOJE

Mieli Tėveliai,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – HN 75:2016) 83 p., vaiko dienos režimas turi būti organizuojamas taip, kad atitiktų vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę.

HN 75:2016 nurodo, kad poilsis ir miegas organizuojamas atskirose arba tose pačiose žaidimų-miegamojo / poilsio patalpose / erdvėse.

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų dienos poilsio organizavimo gairėmis, atsižvelgiant į mokslinius tyrimus ir rekomenduojama vaikų dienos poilsio miegant trukme:

    Vaikų amžius Dienos miego trukmė
1-2 m. 2 val.
2-3 m. 1 val. 45 min.
3-4 m. 1 val. 30 min.
4-5 m. 1 val. 15 min.
Vyresni nei 5 m.        1 val.

 

Nuo š. m. rugsėjo mėnesio norime organizuoti ir užtikrinti galimybę vaikams ilsėtis jų fiziologijai tinkamiausiu būdu. Todėl parengėme prašymą dėl vaiko poilsio organizavimo ugdymo įstaigoje. Kad užtikrintume tinkamą teisės aktų įgyvendinimą prašyme nurodėme 3 variantus (pasirinkti tinkamiausią variantą, atsižvelgiant į vaiko fiziologiją):

sudaryti sąlygas poilsiui be miego (ne lovoje);

sudaryti sąlygas poilsiui su miegu iki 1 val.

vaikui neužmigus per 15 minučių nuo poilsio pradžios (1 val.), prašome mokytojų paskatinti vaiką atsikelti ir pasiūlyti užsiimti ramia veikla.

Prašymo šablonas yra įkeltas į el. dienyną „Mūsų darželis“ → Darželio informacijaBendri dokumentaiPrašymas dėl poilsio organizavimo ugdymo įstaigoje. Taip pat patalpintas darželio svetainėje www.ld.vetrunge.lt.

Užpildytą prašymą atsiusti iki š. m. rugpjūčio 3 d. per el. dienyną „Mūsų darželis“ arba darželio el. paštu: rastine@vetrunge.vilnius.lm.lt Labai prašome neatidėlioti ir nevėluoti pateikti prašymą.

Kilus klausimams prašome kreiptis į administraciją el. paštu: rastine@vetrunge.vilnius.lm.lt, individualiai arba telefonu 2619160.

Prašymas dėl poilsio organizavimo ugdymo įstaigoje

Komentarai įrašui INFORMACIJA TĖVAMS DĖL POILSIO ORGANIZAVIMO UGDYMO ĮSTAIGOJE yra išjungti

Comments are closed.

Leave a comment

  • Interneto svetainės darželiams www.svetainesdarzeliams.lt