SVARBI INFORMACIJA!!!!!!

SVARBI INFORMACIJA!!!!!!

Gerb. Tėveliai,

atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir drastiškai didėjančius infekcijos susirgimų skaičius, informuojame, kad ugdymo procese dalyvauja tik tie vaikai, kurių tėvai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770).

Akcentuojame, jog siekiant visų saugumo, būtina visiems susitelkti šiuo kritiniu laikotarpiu ir į įstaigas, jei įmanoma, vaikų nevesti. Pažymime,  kad vaikams, kurie ugdomi namuose, bus užtikrintas nuotolinis ugdymas. Taip pat informuojame, jog nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis nebus skaičiuojamas ir lankomumo žiniaraštyje tokių vaikų lankomumą žymėsime raide E.

Nuotoliniu būdu teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, pvz., logopedo, psichologo, spec. ar soc. pedagogo. Kūno kultūros ir meninio ugdymo pedagogai veiklą vykdo nuotoliniu būdu.

Primename, kad vykstant ugdymo procesui, pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi/pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas.

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Vėtrungė“ administracija

Komentarai įrašui SVARBI INFORMACIJA!!!!!! yra išjungti

Comments are closed.

Leave a comment