DĖL PRIEŠMOKYKLINUKŲ IŠLEISTUVIŲ

DĖL PRIEŠMOKYKLINUKŲ IŠLEISTUVIŲ

Artėja mokslo metų pabaiga ir suprantama, kad visa mūsų ugdymo įstaigos bendruomenė nori pasidžiaugti priešmokyklinio ugdymo grupių išleistuvių šventėmis  ir palydėti juos į pirmas klases. Kol šalyje karantinas ir vis dar sudėtinga epidemiologinė situacija, organizuojant  šventinius renginius laikomės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų  ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų reikalavimų (nuoroda į aktualų teisės aktą (https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr).

Rekomendacijos renginių organizavimui 05-24

Komentarai įrašui DĖL PRIEŠMOKYKLINUKŲ IŠLEISTUVIŲ yra išjungti

Comments are closed.

Leave a comment