Darbuotojai

                                                                                                                        TVIRTINU

                                                                                                                   l.e.p. direktorė

                                                                                                                        B.Klovienė

                                                                                                                                                                                                                                                2018 m. lapkričio 22 d.     

 VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖ“

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Užimamos pareigos
1 Aliukonienė Marija Skalbėja, skalbinių prižiūrėtoja 0,22 etato
2 Anusienė Tatjana Auklėtoja
3 Baginska Halina Auklėtojos padėjėja
4 Bilinkevičienė Zita Auklėtoja
5 Bukel Olga Meninio ugdymo pedagogė
6 Cibulskienė Laimutė Auklėtojos padėjėja
7 Bilinkevičius Algimantas Kiemsargis
8 Dankša Tomas Dir. pav. ūkio reikalams, past. priež. darb.
9 Debeikienė Lina Auklėtojos padėjėja
10 Eiliakienė Regina Auklėtoja
11 Gaidamovič Birutė Valytoja
12 Garnienė Violeta
13 Gaveikienė Jelena Auklėtojos padėjėja
14 Gelažanskienė Lina
15 Gorbač Romualda Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (slaugytoja)
16 Grikinienė Marytė Auklėtojos padėjėja
17 Gudavičienė Vida direktoriaus pavaduotoja ugdymui
18 Gujytė Elena Auklėtoja
19 Čečiotkinienė Birutė Auklėtoja  Vaiko priežiūros atostogose
20 Jaroševičienė Nijolė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
21 Šamatovič Andrej Psichologas
22 Juško Genuefa Virėja
23 Karaman Pavel Paulius Auklėtojas
24 Katinas Leonidas Sargas
25 Kizinevičienė Lucija Auklėtojos padėjėja
26 Kološa Galina Auklėtojos padėjėja
27 Krivošejeva Oksana Sargė
28 Kučinskienė Aušra Auklėtoja
29 Kulokienė Loreta Auklėtoja
30 Kuncaitienė Svetlana Auklėtoja
31 Klovienė Barbara l.e.p. direktorė
32 Laučinskienė Danutė Auklėtoja
33 Ložkina Indrė Auklėtoja
34 Ložkina Irena Auklėtojos padėjėja
35 Martinkevič Zinaida Auklėtoja
36 Masevič Ilona Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
37 Mazaj Janina Auklėtoja
38 Mickelevič Diana Auklėtoja , vaiko priežiūros atostogose  Vaiko priežiūros atostogose
39 Morkūnienė Marina Auklėtojos padėjėja
40 Nejaglovienė Ana
41 Packevičienė Audronė Pagalbinė darbuotoja (duomenų tvarkytoja)
42 Pavlova Vanda Sargė
43 Pašin Juliana Auklėtojos padėjėja Vaiko priežiūros atostogose
44 Pilat Jurgita Socialinė pedagogė
45 Pliūrienė Romualda Auklėtoja
46 Pometko Agneta Auklėtoja
47 Popov Igor Past. priež. darbininkas
48 Puišys Vilmantas Logopedas
49 Pukštaitė Gintarė Sekretorė
50 Rimkuvienė Dovilė Logopedė
51 Savickienė Jūratė Auklėtoja
52 Sidelnikienė Virgina Auklėtoja
53 Sinkevič Ana Auklėtojos padėjėja
54 Solden Galina Auklėtojos padėjėja
55 Šturo Irina Valytoja
56 Tutinienė Antanina Sandėlininkė, pagalb. sandėlio darb. 0,22 etato
57 Vasiljevas Valerijus Past. priež. darbininkas
58 Vilkin Jadvyga Auklėtojos padėjėja
59 Zdanovič Jelena Virėja
60 Zinevič Jolanta Auklėtoja
61 Krasovskaja Lilija Auklėtoja
62

63

Žukovska Karolina

Pipilevičienė Ana

Virėja

Auklėtoja

64       Sinkevič  Svetlana Dietistė