Darbuotojai

 

                                                                                                                        TVIRTINU

                                                                                                                   l.e.p. direktorė

                                                                                                                        B.Klovienė

                                                                                                                                                                                                                                                2020 m. vasario 2 d.     

 VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖTRUNGĖ“

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Užimamos pareigos
1. Aliukonienė Marija Skalbėja
2. Anusienė Tatjana Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
3. Baginska Halina Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja
4. Bilinkevičienė Zita Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
5. Bukel Olga Meninio ugdymo pedagogė
6. Cibulskienė Laimutė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja
7. Bilinkevičius Algimantas Kiemsargis
8. Dankša Tomas Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, pastatų prižiūrėtojas
9. Debeikienė Lina Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja
 10.  Eiliakienė Regina Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
11. Zaksienė Edita Logopedė
12. Garnienė Irena Violeta Fizinio lavinimo specialistė
13. Gaveikienė Jelena  Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja
14. Gelažanskienė Lina Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
15. Gorbač Romualda  Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
16. Grikinienė Marytė Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja
17. Gudavičienė Vida Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
18. Gujytė Elena Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
19. Tolvaišaitė-Čečiotkinienė Birutė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
20. Jaroševičienė Nijolė Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
21. Šamatovič Andrej Psichologas
22. Juško Genuefa Virėja
23. Karaman Pavel Paulius Mokytojas dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą
24. Katinas Leonidas Sargas
25. Kizinevičienė Lucija Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja
26. Kološa Galina Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja
27. Krivošejeva Oksana Sargė
28. Kučinskienė Aušra Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
29. Kulokienė Loreta Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
30. Kuncaitienė Svetlana Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
31. Klovienė Barbara Direktorė
32. Andriejevienė Lina Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
33. Ložkina Irena Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja
34. Martinkevič Zinaida Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
35. Masevič Ilona Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
36. Andruškevič Zenon Kiemsargis
37. Morkūnienė Marina Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja
38. Nejaglovienė Ana Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
39. Packevičienė Audronė Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas
40. Pavlova Vanda Sargė
41. Jurcevičienė Inesa  Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
42. Pilat Jurgita Socialinė pedagogė
43. Pliūrienė Romualda Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
44. Pometko Agneta Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
45. Klimeniuk Ana Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
46. Baltrušaitytė Vilma Logopedė
47. Pukštaitė Gintarė Sekretorė
48. Savickienė Jūratė Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
49. Sidelnikienė Virgina Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
50. Trusiulevičienė Ana Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja
51. Solden Galina Mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja
52. Dakševič Viktorija Valytoja
53. Tutinienė Antanina Sandėlininkė
54. Vilkin Jadvyga Mokytojos, dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja
55. Nedvedskij Erik Pastatų priežiūros darbuotojas
56. Zdanovič Jelena Virėja
57. Zinevič Jolanta Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
58. Krasovskaja Lilija Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
59. Žukovska Karolina Virėja
60. Pipilevičienė Ana Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
61. Sinkevič Svetlana Dietistė
62. Žukovskaja Lilija Mokytojos, dirbančios pagal priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja
63. Ogar Irena Mokytoja dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
64. Urvakienė Jurgita Mokytoja dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

 

  • Interneto svetainės darželiams www.svetainesdarzeliams.lt