Administracija

 

Susijęs vaizdas

DIREKTORĖ BARBARA KLOVIENĖ

 DIRBA:

PIRMADIENĮ 8.00-16.30

ANTRADIENIS 8.00-16.30

TREČIADIENĮ 9.30-18.00

KETVIRTADIENIS 8.00-16.30

PENKTADIENIS 8.00-16.30

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „woman animation“

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI

VIDA GUDAVIČIENĖ

 DIRBA:

PIRMADIENĮ 10.00-18.30

ANTRADIENIS 7.00-15.30

TREČIADIENĮ 7.00-15.30

KETVIRTADIENIS 10.00-18.30

PENKTADIENIS 7.00-15.30

DIREKTORĖS PAVADUOTOJAS ŪKIO REIKALAMS

TOMAS DANKŠA

PIRMADIENĮ 6.00-14.30

ANTRADIENIS 6.00-14.30

TREČIADIENĮ 6.00-14.30

KETVIRTADIENIS 6.00-14.30

PENKTADIENIS 9.30-18.00

  • Interneto svetainės darželiams www.svetainesdarzeliams.lt