Nuotolinis ugdymas

Nuotolinis ugdymas

Gerbiami tėveliai, informuojame, kad Vilniaus lopšelis-darželis „Vėtrungė“ karantino metu užtikrins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą nuotoliniu būdu:

  • mokytojai naudoja elektroninį dienyną “Mūsų darželis”, Facebook, Zoom platformą, elektroninio pašto, kitų ryšio priemonių aplinkas, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, teikiamą informaciją;
  • džiaugiamės, kad bendraujate ir bendradarbiaujate su mokytojais, palaikote jų iniciatyvą ir padedate savo vaikučiams ugdytis;
  • tarpusavyje susitariate dėl vaiko ugdymo(si) grįžtamojo ryšio galimybių (pvz. nufotografuoti ir įkelti vaikų darbelių ar pažintinės veiklos nuotraukas, užfiksuoti kitas ugdymo(si) akimirkas);
  • tik visi kartu susitelkę rasime geriausius sprendimo būdus, atliepiančius vaiko poreikius, šeimos, mokytojų ir įstaigos galimybes.

Primename, kad:
Ikimokyklinis vaikų ugdymas remiasi Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.
Priešmokyklinis ugdymas remiasi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

 

LOGOPEDĖS PATARIMAI. ARTIKULIACINĖ MANKŠTA:)))

 

Kaip koronavirusas atėjo į pasakų mišką | Pasaka vaikams ir tėvams

Plauname rankas Rankų plovimo instrukcija vaikams Kaip teisingai plauti rankas Rankyčių dainelė