Finansinės ataskaitos

Finansinės ataskaitos už 2023 m.

190028096 Vilniaus lopšelis-darželis Vėtrungė 2023

Finansinės ataskaitos už 2022 m.

190028096 Vilniaus lopšelis-darželis Vėtrungė 2022

Finansinės ataskaitos už 2021 m.

190028096 Vilniaus lopšelis-darželis Vėtrungė 2021

Finansinės ataskaitos už 2020 m. 

190028096 Vilniaus lopšelis-darželis Vėtrungė 2020

Finansinės ataskaitos už 2019 m. 

190028096 Vilniaus lopšelis-darželis Vėtrungė 2019

Finansinės ataskaitos už 2018 m.

190028096 Vilniaus lopšelis-darželis Vėtrungė 2018

Finansinės ataskaitos už 2017 m. (ketvirtinės)

Tėvų mokesčio surinkimo ataskaita

Už paslaugų nuomą

Socialinė parama mokiniams

2% paramos panaudojimo ataskaita už 2016 m.

dėl 2 proc. pajamu mokesčio panaudojimo 2016

 Finansinės veiklos ataskaita už 2014 metus.

už 2014 metus

 Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus.

už 2015 metus

*Pagal LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212, redakcija nuo 2016-10-01)33 straipsnį (Ataskaitų rinkinių skelbimas) 1 punktą, Viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniai skelbiami jo interneto svetainėje, o jeigu jos neturi, – už atitinkamos viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio rengimą atsakingo viešojo sektoriaus subjekto interneto svetainėje.

…………………………………………………………………………………………………………………………..


scan0237_page001

  • Interneto svetainės darželiams www.svetainesdarzeliams.lt